Kalender

Juli
Geen vergaderingen

Recent

Brief
Botassart (2)

Download

Westmalle 2017

Fotoalbum

VK's: The Movie III

Filmpje

Volg ons

Scouting Durendael Ronse

Updates

14 oktober 2016

Beste leden, ouders en sympathisanten,

Vol frisse moed en goesting zijn we ondertussen gestart met het 47ste scoutsjaar van onze vereniging. Op 18 september 2016 trapten wij traditiegetrouw het nieuwe scoutsjaar af met de jaarlijkse overgang. Hierbij zijn verschillende van onze leden doorgestroomt naar een nieuwe tak binnen onze vereniging.

Waar bij de Kabouters en Welpen de nadruk ligt op ontdekken, zelf uitproberen en van elkaar leren door middel van verhalen en fantasie ligt de nadruk bij de Jongverkenners op samenwerken, het aanleren van vaardigheden en zelf de handen uit de mouwen steken.

Bij de verkenners leggen wij de nadruk op het aangaan van uitdagingen, op avontuur gaan en het nemen van verantwoordelijkheid.

Van onze leiding verwachten wij dat zij mee de verantwoordelijkheid nemen voor het begeleiden van onze leden. Leiders en leidsters zijn in de eerste plaats scout samen met hun leden. Zij vinden het prettig om te spelen en om te gaan met kinderen en jongeren. Zij bedenken en organiseren spelen, tochten, kampen,... Zo leren zij al doende verantwoordelijkheid dragen, initiatief nemen, organiseren, groepen begeleiden,... Scouting is natuurlijk niet mogelijk zonder hun vrijwillige inzet.

Dit jaar nemen wij afscheid van Martin als hoofdleider. Langs deze weg willen wij hem bedanken voor alle jaren van inzet en trouw aan onze groep! Martin wordt binnen de bestuursploeg opgenomen als beheerder. Wij zijn er van overtuigd dat hij ook in zijn nieuwe functie een meerwaarde is voor onze groep.

Ook nemen wij dit jaar afscheid van Ivo, Ellen, Ruben en Elise binnen de leidersploeg. Wij willen Ruben en Elise bedanken voor hun vriendschap, bijdrage en inzet gedurende hun jaren binnen onze vereniging! Jullie hebben elk op jullie eigen manier postief bijgedragen aan onze vereniging. Ivo maakt de overstap van de leidersploeg naar de hoofdleiding waar hij samen met Ellen een hecht en betrouwbaar duo zal vormen. Samen zullen zij het overzicht behouden van alle takken, taken, initiatieven, problemen,… Naar de ouders toe zijn zij een duidelijk aanspreekpunt.

Wij verwelkomen met plezier ook Mayflair binnen de leidersploeg. Zij zal gauw haar plaatsje vinden in de hechte leidersploeg.

Achter de schermen kunnen wij nog steeds rekenen op de inzet en kennis en ervaring van het bestuur. Na al die jaren als kabouter, welp, jongverkenner, verkenner, leider, hoofdleider, staan zij nog steeds paraat om hun steentje bij te dragen aan onze groep!

Wij hebben het volste vertrouwen in onze leiders- en bestuursploeg opdat zij er ook dit jaar voor al onze leden een jaar vol plezier en onvergetelijke momenten kunnen van maken!

Ondertussen groeten we jullie op z'n scouts,
Leiding en Bestuur Scouting Durendael Ronse